NEDblogteam

franse tolwegen

Verschillende tarieven binnen één traject op Franse tolwegen verklaard

Een paar weken geleden was er in het nieuws dat er op verschillende trajecten in Frankrijk verschillende bedragen worden berekend. Dat klinkt vreemd maar het is wel te verklaren. Er zijn namelijk verschillende tolbedrijven in Frankrijk en die maken afzonderlijk afspraken met de overheid. Daarbij is een snelweg aanleggen en onderhouden in de Alpen duurder dan op de vlakte van Picardië.

Maar het is nog veel vreemder. Het is namelijk niet alleen zo dat de tarieven op de verschillende trajecten verschillen, ook op één traject worden verschillende prijzen gehanteerd. Hoe zit dit? Een goed voorbeeld is het traject Lille – Parijs, een zeer bekende route voor Nederlanders. Op een deel van dit traject, zo'n 130 kilometer, betaal je tol. Het normale tarief voor dit deel is 16,30 euro en een snelle rekensom leert ons dat dit 13 cent per kilometer kost. Je zou denken dat als je maar een gedeelte van deze route rijdt je minder betaald maar dat de kilometerprijs omhoog gaat. En dat is niet helemaal waar. Want het hangt er ook nog af welk gedeelte van de route je gebruikt. Rij je bijvoorbeeld van Lille naar Baupaune, een stuk van 23,8 KM, dan betaal je 3,30 euro ofwel 0,14 euro per km. Moet je echter van Baupaune naar Peronne dan betaal je over een stuk van 20,8 KM slechts 1,80 euro ofwel 0,08 euro per kilometer.

Maar het is nog veel gekker. Rijd je van Lille naar Parijs en ga je bij Baupaune de snelweg af om er direct weer op te gaan, dan betaal je 2 euro minder over het hele traject. Doe je dit nog een keer en je bent over hele traject van 130 kilometer 4 euro minder kwijt. De vraag is waarom dit zo is?

Het antwoord op deze vraag is te vinden in de contracten die de tolwegbedrijven hebben afgesloten met de Franse overheid. De regels schrijven voor dat één keer per jaar, op 1 februari, de tarieven mogen worden aangepast. De bedrijven hebben echter niet de vrijheid om zelf te bepalen hoe hoog de verhoging is. Hiervoor wordt een kilometerprijs gehanteerd die gemiddeld 70 procent van de inflatie mag worden verhoogd. Let op het woordje gemiddeld want dat gaat een rol spelen. Hier zijn wel uitzonderingen op maar dan moeten daar investeringen tegenover staan. Een beetje econoom weet direct dat de tolbedrijven dus nooit hun winst kunnen verhogen met een verhoging van de tarieven over hele trajecten. Winst zou alleen kunnen worden verhoogd door van het aantal klanten te verhogen.

Het ligt echter anders. Zoals eerder gemeld mag de gemiddelde kilometerprijs van een traject per jaar met 70 procent van de inflatie worden verhoogd. De regels bepalen niet hoe deze gemiddelde prijs wordt samengesteld en houdt ruimte om een traject op te delen en voor elk afzonderlijk deel een tarief te hanteren. En dat is precies wat de tolbedrijven doen en dat heeft voordelen, voor de bedrijven althans. Een traject wordt in drieën geknipt waarbij het eerste deel en laatste deel veel korter zijn én veel duurder. Het middelste deel, dat veel langer is, is veel goedkoper waardoor de gemiddelde kilometerprijs over het gehele traject toch laag blijft en zo wordt voldaan aan de regels.

Dit is natuurlijk slim van de tolbedrijven maar dit heeft het effect dat de automobilisten die over het hele traject rijden meer betalen dan de optelsom van de afzonderlijke delen kosten. De automobilisten die lange stukken rijden betalen door deze truc 15 tot 20 procent meer voor de tol. En wie rijden elk jaar in juli en augustus grote stukken over de tolwegen in Frankrijk? Juist! De Nederlandse toerist die dankzij deze manier van tarieven berekenen maximaal wordt uitgekleed door de tolbedrijven voordat hij überhaupt zijn bestemming heeft bereikt. En de Franse overheid kan er op korte termijn niets aan doen.

 

 

Verdere verlaging snelheden Franse tolwegen in sneltreinvaart

Verdere verlaging snelheden Franse tolwegen in sneltreinvaart

Geluiden over de snelheden op de Franse péage verstommen maar niet. In een poging om het aantal ongevallen te verminderen, werd de reguliere snelheid eerder al verlaagd van 130 naar 110 km/h.

Tol, wie heeft dat eigenlijk bedacht?

Tol, wie heeft dat eigenlijk bedacht?

Dagelijks passeren we ze: rotondes. Ze vallen niet eens meer op. In dorp, stad en provincie schoten ze sinds de jaren negentig volop uit de grond. Allemaal aangelegd ten bate van de verkeersveiligheid, zo’n 4500 in totaal. Je passeert er vast dagelijks eentje. Hóe je een rotonde neemt, hoef ik je niet uit te leggen. Maar hoe noem je dat nou? Linksom of rechtsom?

De naam Péago

De naam Péago

Niet lang geleden hadden wij een goed idee. Nu hebben wel meer mensen een goed idee, maar wij hadden echt een idee in de categorie briljant. En daar hoort ook een dergelijke naam bij. Nou, kom maar eens op een briljante naam!